N A B Í D K A    V Z D Ě L Á V Á N Í   P R O   P Ě S T O U N Y
2 0 2 2


NABÍDKA PREZENČNÍHO A ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

TERMÍN NÁZEV MÍSTO, ČAS, TYP, školitel PŘIHLAŠOVÁNÍ
17.3.2022 Základy asertivní komunikace …aneb umění pochopení, dohody a odmítnutí Polygon bezpečí, 16:00-18:00, prezenční MuDr. Jiří Strnad FORMULÁŘ K PŘIHLAŠOVÁNÍ
21.4.2022 Poplašné a falešné zprávy na internetu a jak je rozeznat MS Teams, Online, 2 hodiny vzdělávání Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. FORMULÁŘ K PŘIHLAŠOVÁNÍ
13.-15.5.2022 Víkendové vzdělávání Pátek – Beseda s pěstouny na přechodnou dobu a beseda s již zletilými dětmi vyrůstajícími v pěstounské péči a jejich pěstouny veterány Sobota – Vztahy v rodině a jejich specifika v náhradní rodinné péči Neděle – Školní šikana Rekreační středisko Sola Gratia, možnost splnit si až 24 hodin vzdělávání   PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. PhDr. Martin Nasswettr FORMULÁŘ K PŘIHLAŠOVÁNÍ
8.6.2022Exkurze do pobytového zařízení Naděje OtrokoviceNaděje Otrokovice, 8:30 – 13:30 FORMULÁŘ K PŘIHLAŠOVÁNÍ
16.6.2022 Psychosociální rehabilitace
hlavním cílem je zlepšit kvalitu života osob sociálně znevýhodněných
Polygon bezpečí, 9:00 – 12:00 prezenční
Bc. Michal Šalplachta, DiS.
FORMULÁŘ K PŘIHLAŠOVÁNÍ
22.9.2022 Výukové on-line programy vhodné ke vzdělávání a doučování dětí MS Teams, online, 2 hodiny vzdělávání Bc. Kateřina Navrátilová FORMULÁŘ K PŘIHLAŠOVÁNÍ
5.11.2022 Celodenní vzdělávání Základy zdravého přístupu k sobě, psychohygiena Komunikace a práce s puberťáky  v typických problémových situacích možnost splnit si až 8 hodin vzdělávání, prezenčně MuDr. Jiří Strnad FORMULÁŘ K PŘIHLAŠOVÁNÍ
24.11.2022 Budování sebehodnoty dítěte Polygon bezpečí, 2 hodiny, prezenčně Mgr. Pavla Fojtíková FORMULÁŘ K PŘIHLAŠOVÁNÍ


INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z POHODLÍ DOMOVA

Ve snaze nabídnout Vám možnost kvalitního vzdělávání z pohodlí domova, připravili jsme pro Vás několik vzdělávacích kurzů, formou vyplňování dotazníků

  • SEBE – REFLEXNÍ KURZ – týká se rodin, které mají s námi dohodu o doprovázení. Kurz slouží k ohlédnutí se za fungováním našeho spolku a pomůže nám v plánování a rozvíjení naší pomoci a služeb.
  • ADHD – v rámci tohoto kurzu se mimo jiné dozvíte o problematice ADHD, jak se hyperaktivita projevuje, jak účinně tyto děti vychovávat a co od nás rodičů potřebují.
  • SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ – kurz uvádí základní specifické poruchy učení, v čem jsou děti s těmito poruchami a jejich proces učení odlišné.
  • VLIV RODIČŮ – VLASTNÍCH I NÁHRADNÍCH – NA PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE – jednání rodičů velmi úzce může souviset s psychickým stavem a vývojem dětí. Na co si dát pozor, jak s dětmi jednat, co vše vnímají a nevnímají, to vše a jiné představí tento kurz.

Naše kurzy Vám můžeme nabídnout jak v on-line formě, tak v listinné podobě. V případě zájmu volejte: 737 527 494 , nebo pište na: info@polygon-bezpeci.cz a my Vám zašleme potřebný odkaz pro vstupu do kurzu na Vaši emailovou adresu.

___________________________________________________________________________________________________

F I L M Y     A    D O K U M E N T Á R N Í      P O Ř A D Y   vhodné k zamyšlení se nad tématy NÁHRADNÍ PÉČE a VÝCHOVY „

Na níže uvedeném odkazu si můžete vybrat některý z filmů či pořadů, zamyslet se nad problematikou týkající se náhradní péče či výchovy. Po jeho shlédnutí stačí vyplnit krátký formulář, který s Vámi bude při jeho předávání klíčové pracovnici prodiskutován. V případě zaslání poštou bude diskuse provedena po telefonu.
Filmy

___________________________________________________________________________________________________

Č E T B A      O D B O R N É    I     P Ř I B Ě H O V É     L I T E R A T U R Y      zabývající se tématy NÁHRADNÍ PÉČE a VÝCHOVY „

Níže uvedený odkaz, Vás přesměruje na naši odbornou knihovnu, kterou pro Vás průběžně doplňujeme. Pokud v knihovně nenajdete potřební téma, ozvěte se, můžeme naši knihovnu dle možností rozšířit, nebo Vám alespoň vyhledáme vhodné odkazy s daných tématem v rámci internetu a dohodneme se na rozsahu.
V případě zájmu o naše knihy volejte: 737 527 494 , nebo pište na: info@polygon-bezpeci.cz a domluvíme se způsobu doručení knihy.
Po přečtení knihy, stačí vyplnit krátký formulář, který s Vámi bude při jeho předávání klíčové pracovnici prodiskutován. V případě zaslání poštou bude diskuse provedena po telefonu.
Knihovna


😊 — 😊 — 😊 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 😊 — 😊 — 😊

N A B Í D K A    V Z D Ě L Á V Á N Í   P R O   P Ě S T O U N Y
2 0 2 1

PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ(možnost 3 hodin vzdělávání)

18.03.2021 (9:00 – 12:00)   –    ŠIKANA

Místo akce: prostory naší organ.  POLYGON bezpečí, Slobodova 1323, Bystřice p. Host.

lektor: Mgr. et Bc. Martin Stavjaník – lektor, psychoterapeut, supervizor, videotrenér, kterýprovozuje zejména preventivní programy pro školy ve zlínském kraji.

Na semináři budou zodpovězeny otázky jako Co to je šikana?, Jaké jsou formy a fáze šikany?, Jak šikanu rozpoznat?, Co dělat když… ?, Jak vybavit děti, aby se nestaly účastníky šikany?

_________________________________________________________

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ(možnost 2 hodin vzdělávání)

08.04.2021 (18:00 – 20:00)   –   Posílení výchovných kompetencí a „rodičovské“ role

Online seminář proběhne prostřednictvím aplikace Teams.

lektor: Mgr. Et Mgr. Janina Zemanovápsycholog a speciální pedagog v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. ve Zlíně.

Na semináři se zaměří na posílení výchovných kompetencí a „rodičovské“ role, reflexi Vašeho životního příběhu a možnost vytvoření paralelního příběhu (jak se dívat na to, co se děje/dělo, z různých úhlů? jak vyprávět dobrý příběh? = dekonstrukce příběhu).

_________________________________________________________

PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ(možnost 3 hodin vzdělávání)

10.06.2021 (16:00 – 19:00)   –   Vývoj dítěte a jeho výchova a socializační obtíže

Místo akce: prostorynaší organ.  POLYGON bezpečí, Slobodova 1323, Bystřice p. Host.

lektor: Mgr. Ladislava Marešová – zástupce ředitele ve výchovném DDŠ, speciální pedagožka, etopedka, s dlouholetou praxí v práci s problémovými dětmi a mládeží, terapeutka

Seminář nabízí shrnutí vývoje dítě v souvislosti s jeho výchovou v návaznosti s problémy. Seminář bude doplněn praktickými příklady a radami, jak s těmito situacemi pracovat.

_________________________________________________________

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (možnost 2 hodin vzdělávání)

09.09.2021 (18:00 – 12:00)   –   Pravidla a hranice ve výchově?“

Online seminář proběhne prostřednictvím aplikace Teams.

lektor: Mgr. Zuzana Frydrychovská – psycholožka a lektorka, která se zaměřuje na rodinný systém a posilování rodinných kompetencí, na výchovu dětí a zvyšování sebedůvěry rodičů.

Seminář bude především o uplatňování hranic ve výchově. Zamyšlení nad tím, zda jsme či nejsme schopni pravidla dodržovat a v jaké míře. Je lepší výchova se striktními pravidly nebo volnější?

_________________________________________________________

PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ(možnost 3 hodin vzdělávání)

11.11.2021 (9:00 – 12:00)   –   EXPERIMENTOVÁNÍ

Místo akce: prostorynaší organ.  POLYGON bezpečí, Slobodova 1323, Bystřice p. Host.

lektor: Mgr. Lenka Šobáňová a Bc. Iveta Kaderoválektorky jsou zkušené pracovnice terénního programu pro děti a mládež Klíč

Na semináři nalezneme odpovědi na otázky Sdílení zkušeností z kontaktu s dospívajícími – co dnes dospívající řeší a co nejčastěji potřebují?, Dospívání jako čas experimentů na všech frontách., Na co se připravit?, Jak předcházet škodám?, Jak řešit následky?, Co funguje a co spíše škodí?, Jak s dospívajícími mluvit o rizicích? 

_________________________________________________________

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (možnost 24hodin vzdělávání)

07. – 09. 05. 2021

Místo akce: Rekreační středisko Sola – Gratia, Lázně 550, 768 61 Bystřice pod Hostýnem)

Pátek 07.05.2021

9-13 hod lektor: Mgr. Martin Stavjaník, beseda na téma terapeutických a podpůrných skupin u dětí s ADHD a u dětí s potížemi ve fungování s vrstevníky

14-16 hod Beseda s pěstouny na přechodnou dobu

16-18 hod Beseda s již zletilými dětmi vyrůstající v pěstounské péči a jejich pěstouny „veterány“

od 20 hod beseda

Sobota 08.05.2021

9-13 hod, 14-18 hod lektor: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. – věnuje se především partnerskému poradenství a přednáškové činnosti.

seminář na téma „Vztahy v rodině a jejich specifika v Náhradní rodinné péči

Obsah semináře: Specifika výchovy, která vyplývají z odlišného původu dítěte, z pocitů méněcennosti z neplodnosti u osvojení, pocitů selhání za dítě u příbuzenské pěstounské péče, či pocitů ztráty u profesionální pěstounské peče.

Neděle 09.05.2021

9-13 hod lektor: PHDr. Martin Nasswettr – své bohaté zkušenosti předává na seminářích lidským přístupem s neobyčejně zajímavým teoretickým výkladem využitelným v každodenní praxi s ohroženými dětmi.

seminář na téma „Školní šikana -úvodní seminář

Obsah semináře: co je šikana, jaké má stádia a projevy, šikana z pohledu oběti, šikana z pohledu pěstouna, šikana z pohledu školy, účinná pomoc šikanovanému dítěti ze strany školy a ze strany pěstouna, je šikana “ cool”, co jedince vede k fenomenu šikany, prevence

14-16 hod beseda

CELODENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (možnost 8 hodin vzdělávání)

30.10.2021   (9:00 – 13:00, 14 – 18 HOD)     –     „ Emoční inteligence dětí   

 +     Emocionální zralost“

Místo akce: Rekreační středisko Sola – Gratia, Lázně 550, 768 61 Bystřice pod Hostýnem)

lektor: Ing. Pavel Mečkovský, M.A.

Seminář je zaměřen na praktické zkušenosti s aktivitami vedoucími k rozvoji emocionální složky osobnosti, kterou můžeme vhodnými postupy rozvíjet.

 AKCI BUDE PŘEDCHÁZET VÍCEDENNÍ AKCE PRO DĚTI

27. – 30. 10. 2021

__________________________________

Na akce je nutné přihlásit se předem a to zejména z důvodu zajištění doprovodného programu pro děti a zajištění obědu. Nejlépe písemnou formou (email, sms).


😊 — 😊 — 😊 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 😊 — 😊 — 😊

N A B Í D K A    V Z D Ě L Á V Á N Í   P R O   P Ě S T O U N Y
2 0 2 0

! ! ! VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI A NAŘÍZENÝM KARANTENNÍM OPATŘENÍM

V MĚSÍCÍCH BŘEZEN – ČERVEN PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POZASTAVENO ! ! !

___________________________________________________________________________________________________


„ I N D I V I D U Á L N Í      V Z D Ě L Á V A C Í      K U R Z Y     V POHODLÍ DOMOVA “

Ve snaze nabídnout Vám možnost kvalitního vzdělávání i v této době, kdy se nemůžeme scházet osobně, připravili jsme pro Vás několik vzdělávacích kurzů, formou vyplňování dotazníků

  • SEBE – REFLEXNÍ KURZ – týká se rodin, které mají s námi dohodu o doprovázení. Kurz slouží k ohlédnutí se za fungováním našeho spolku a pomůže nám v plánování a rozvíjení naší pomoci a služeb.
  • ADHD – v rámci tohoto kurzu se mimo jiné dozvíte o problematice ADHD, jak se hyperaktivita projevuje, jak účinně tyto děti vychovávat a co od nás rodičů potřebují.
  • SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ – kurz uvádí základní specifické poruchy učení, v čem jsou děti s těmito poruchami a jejich proces učení odlišné.
  • VLIV RODIČŮ – VLASTNÍCH I NÁHRADNÍCH – NA PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE – jednání rodičů velmi úzce může souviset s psychickým stavem a vývojem dětí. Na co si dát pozor, jak s dětmi jednat, co vše vnímají a nevnímají, to vše a jiné představí tento kurz.

Naše kurzy Vám můžeme nabídnout jak v on-line formě, tak v listinné podobě. V případě zájmu volejte: 737 527 494 , nebo pište na: info@polygon-bezpeci.cz a mi Vám zašleme potřebný odkaz pro vstupu do kurzu na Vaši emailovou adresu.

___________________________________________________________________________________________________

F I L M Y     A    D O K U M E N T Á R N Í      P O Ř A D Y   vhodné k zamyšlení se nad tématy NÁHRADNÍ PÉČE a VÝCHOVY „

Na níže uvedeném odkazu si můžete vybrat některý z filmů či pořadů, zamyslet se nad problematikou týkající se náhradní péče či výchovy.

Po jeho shlédnutí, stačí vyplnit krátký formulář, který s Vámi bude při jeho předávání klíčové pracovnici prodiskutován. V případě zaslání poštou bude diskuse provedena po telefonu.

___________________________________________________________________________________________________

Č E T B A      O D B O R N É    I     P Ř I B Ě H O V É     L I T E R A T U R Y      zabývající se tématy NÁHRADNÍ PÉČE a VÝCHOVY „

Níže uvedený odkaz, Vás přesměruje na naši odbornou knihovnu, kterou pro Vás průběžně doplňujeme. Pokud v knihovně nenajdete potřební téma, ozvěte se, můžeme naši knihovnu dle možností rozšířit, nebo Vám alespoň vyhledáme vhodné odkazy s daných tématem v rámci internetu a dohodneme se na rozsahu.
V případě zájmu o naše knihy volejte: 737 527 494 , nebo pište na: info@polygon-bezpeci.cz a domluvíme se způsobu doručení knihy.
Po přečtení knihy, stačí vyplnit krátký formulář, který s Vámi bude při jeho předávání klíčové pracovnici prodiskutován. V případě zaslání poštou bude diskuse provedena po telefonu.
Knihovna

___________________________________________________________________________________________________

P R E Z E N Č N Í VZDĚLÁVÁNÍ

(září – prosinec)

D E N    P Ě S T O U S T V Í   A   R O D I N Y – až 12 hodin vzdělávání

! ! ! P O Z O R – Z M Ě N A ! ! !

VZHLEDEM K TRVAJÍCÍM KARANTENNÍM OPATŘENÍM, BUDE I NADÁLE PROBÍHAT VZDĚLÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ

A VZDĚLÁNÁVÍ ON-LINE FORMOU

z důvodu stále trvající situace, kdy je problémové sejít se při vzdělávání osobně,

zřídili jsme pro Vás vzdělávaní v aplikaci Teams

během měsíce září, Vám budou zaslány emailem osobní přihlašovací údaje, kterými se budete moci přihlašovat. Jsme rádi, že se s Vámi společně budeme moci vidět alespoň touto formou.

→  10.10.2020   = 9:00 – 21:00 + písemný kurz místo akce:  prostory Centra pro rodinu Holešov – Dům u sv. Martina, Smetanovy sady, Holešov

Vzdělávání v rámci celodenní akce, není nutná účast na všem blocích vzdělávání, v rámci akce je možno zajistit oběd. Doprovodný program pro děti. Krátká prezentace naší činnosti.

9:00 – 13:00 „Dítě jako oběť/pachatel trestného činu“   – 4 hodiny vzdělávání

lektor: PhDr. Martin Nasswettr – 20 letá praxe u kriminální policie

Seminář věnující se problematice dítěte a jeho postavení v systému trestního a přestupkového práva.

! ! ! P R O S Í M – P O Z O R – ještě jedna malá Z M Ě N A ! ! !

ZMĚNA TERMÍNU:

→   14.10.2020   =  15:30 – 18:30

      →   10.10.2020   =  15:30 – 18:30 ON-LINE – aplikace TEAMS

Problematické chování dětí a mládeže“   – 4 hodiny vzdělávání

lektor: Mgr Ladislava Marešová – speciální pedagožka, etopedka, s dlouholetou praxí v práci s problémovými dětmi a mládeží, terapeutka

Seminář poukazující na nejčastější problémové chování u dětí a mládeže. Předcházení tohoto chování, možná následná péče a postupy řešení těchto situací.

19:00 – 21:00 „Naše osobní zkušenosti s problémovým chováním“  – 2 hodiny vzdělávání

koordinátor: Bc. Hana Ježová – ředitelka doprovodné organizace POLYGON bezpečí, sociální pedagožka, dlouholetá pěstounka

Beseda v příjemné atmosféře k otevření diskuse k probírané tématice. Možnost osobních rozhovorů.

Interaktivní kurz  „Problémy ve výchově dětí a jejich řešení“    – 2 hodiny vzdělávání

K dané problematice bude (stejně jako loni) zpracován písemně-doplňovací kurz, zaměřený na zamyšlení se nad současnými problémy ve výchově dětí a následně nad možnostmi jejich řešení.

Na akci je nutné přihlásit se předem a to zejména z důvodu zajištění doprovodného programu pro děti a zajištění obědu. Nejlépe písemnou formou na email: info@polygon-bezpeci.cz, nebo telefon 737 527 494

___________________________________________________________________________________________________

Poruchy chování“  – 3 hodiny vzdělávání

lektor: Mgr. et Bc. Martin Stavjaník – lektor preventivních programů pro děti na školách, psychoterapeut, supervizor,

Na semináři se seznámíte se základní terminologií specifických poruch chování a poruch sociálně – psychologických dovedností. 

      →   10.11.2020    =  9:00 – 12:00   místo konání: prostory naší organ.  POLYGON bezpečí, Slobodova 1323, Bystřice pod Hostýnem

___________________________________________________________________________________________________

Beseda o pěstounské péči s pěstouny“  – 3 hodiny vzdělávání

koordinátor: Bc. Hana Ježová – ředitelka doprovodné organizace POLYGON bezpečí, sociální pedagožka, dlouholetá pěstounka

Na online besedě se dozvíte vše, co vás zajímá ohledně pěstounské péče, ať už z pohledu legislativy, výchovy a procesu přijetí.

Akce proběhne online prostřednictvím MS Teams.

___

😊 — 😊 — 😊 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 😊 — 😊 — 😊

N A B Í D K A    V Z D Ě L Á V Á N Í   P R O   P Ě S T O U N Y
2019

(říjen – prosinec)

___

„Na cestě pěstounství“  – 3 vzdělávací hodiny

Beseda o pěstounství, co nás nejvíce obohacuje, co naopak vyčerpává. Klady a zápory na cestě doprovázení.

      →   8.10.2019   =  9:00 – 12:00   místo konání: Slobodova 1323, Bystřice pod Hostýnem

      →  15.10.2019  =  16:00 – 19:00  místo konání: kavárna U ÁMOSE, Nerudova 320/18, 769 01  Holešov

______________________________________________________________________________


D E N    P Ě S T O U S T V Í   A   R O D I N Y – až 12 hodin vzdělávání

→  28.10.2019   = 9:00 – 21:00 + písemný kurz místo akce:  penzion Sola Gratia, Lázně 550, Bystřice pod Hostýnem

Vzdělávání v rámci celodenní akce, není nutná účast na všem blocích vzdělávání, v rámci akce možnost zajištění oběda, možnost účasti na večerním opékání

9:00 – 13:00  „Rodičovská  role a pěstounství“    – 4 vzdělávací hodiny

Seminář o rolích v rodině, rodičovských kompetencích a odpovědnosti dětí.

14:00 – 18:00 „Rodina a trávení společného času“   – 4 vzdělávací hodiny  

Interaktivní seminář, s prvky zážitkové pedagogiky

19:00 – 21:00  =  „Beseda o rodinných radostech i strastech“   – 2 vzdělávací hodiny

Beseda  v příjemné atmosféře k otevření diskusi. Možnost osobních rozhovorů.

 Sebe reflexní kurz  =  „Co nám nejvíc pomáhá, v čem jsme si jisti“    – 2 vzdělávací hodiny

Sebe-reflexní písemně-doplňovací kurz, zaměřený na zamyšlení se nad silnými i slabými stránkami osobnosti každého z nás v souvislosti s rodinným životem a výchovou, zakončený hodnotícím formulářem a krátkou úvahou s možností osobní konzultace po domluvě.

______________________________________________________________________________


Škola a dítě v pěstounské péči“  – 3 vzdělávací hodiny

Úspěchy a neúspěchy našich dětí ve škole. Spolupráce s učiteli a vychovateli našich dětí. Literatura a instituce, které nám mohou v této oblasti pomoci.

! ! ! P O Z O R – Z M Ě N A ! ! !

SLOUČENÍ OBOU TERMÍNŮ + ZMĚNA DATA KONÁNÍ

      →   12.11.2019   =  9:00 – 12:00  místo konání: Slobodova 1323, Bystřice pod Hostýnem

      →   5.11.2019   =  9:00 – 12:00  místo konání: Slobodova 1323, Bystřice pod Hostýnem

      →  19.11 .2019  =  16:00 – 19:00  místo konání: prostory Centra pro rodinu Holešov – Dům u sv. Martina  Smetanovy sady 624, 769 01 Holešov

___________________________________________________________________________________________________

 
„Tradice vánočních svátků a rodinné zvyklosti v pěstounství“  – 3 vzdělávací hodiny

Společný čas v rodině, zvyklosti pěstounské rodiny, zvyky či vzpomínky přijatých dětí, biologická rodina. 

      →   3.12.2019   =  9:00 – 12:00  místo konání: Slobodova 1323, Bystřice pod Hostýnem

! ! ! P O Z O R – Z M Ě N A ! ! !

SLOUČENÍ OBOU TERMÍNŮ + ZMĚNA TÉMATU BESEDY

Péče a výchova dětí v pěstounské péči, role pěstouna “  – 3 vzdělávací hodiny

      →  17.12.2019  =  16:00 – 19:00  místo konání: Holešov (bude upřesněno)