Cílem spolku uvedeným ve „Stanovách PB“ je poskytování sociální, vzdělávací, či terapeutické podpory a zájmových služeb, při celkové podpoře každého člověka, za účelem zvyšování jeho osobní hodnoty a budování lepšího životního standardu.

Při naplňování tohoto cíle, se zaměřujeme zejména na tyto cílové skupiny:

  • děti v náhradní rodinné péči
  • biologické děti a další osoby blízké osob pečujících či osob v evidenci žijící v rodinách poskytujících náhradní rodinou péči
  • osoby pečující, osoby v evidenci, osvojitelé
  • biologičtí rodiče a další blízké osoby dětí žijících v náhradní rodinné péči s navázanou spoluprací
  • každé dítě, které nás požádá o pomoc a potřebuje či vyžaduje sociální a právní ochranu
  • rodiny s nezletilými dětmi ohrožené dlouhodobou nepříznivou situací nebo akutní krizí, lidé ohrožení životní změnou
  • mladí lidé na prahu dospělosti vyrůstající mimo vlastní rodinu
  • zájemci o náhradní rodinnou péči
  • rodiny připravující se na převzetí dítěte do náhradní rodinné péče
  • odborná veřejnost i laická veřejnost – osvěta, zájemci o informace
Cíle a cílová skupina