POLYGON bezpečí z.s. je nestátní nezisková organizace, působící převážně ve zlínském a olomouckém kraji pro svou dosažitelnost, ale má své členy i v dalších krajích ČR.

Zabýváme se problematikou dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Jsme pověřenou organizací k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a s pěstouny uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče.SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY

Bc. Hana Ježová – předsedkyně spolku
Mgr. Libuše Jana Kvapilová – místopředsedkyně spolku
Břetislav Brázda – člen rady spolku


Kdo jsme?