Zajištění odborné pomoci a poradenství  

Poradenství bude možné poskytovat v rámci pravidelného setkávání osob pečujících se zaměstnanci spolku. Na základě žádosti osoby pečující může klíčový pracovních doporučit vhodného odborníka ať již spolupracujícího či nikoli se spolkem POLYGON bezpečí z.s. V případě odborníků spolupracujících se spolkem může také dohodnout konkrétní setkání. Smyslem poradenství bude zejména pomoci osobám pečujícím posilovat jejich kompetence při péči o svěřené děti:

  • při řešení sociálních nebo psychických problémů, při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte;
  • v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující či v období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny
  • v oblasti nabídky kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte a možností vzdělávání pro osoby pečující
  • při jednání s rodiči nebo jinými osobami blízkými dítěti a při udržování a rozvíjení kontaktů dítěte s rodiči nebo jinými osobami blízkými
  • při zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením či při využívání sociálních služeb
  • v oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení možností další přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru vhodného zaměstnání;
  • při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro svěřené dítě odcházející z náhradní rodinné péče, při poskytování pomoci dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do samostatného života;
poradenství