Posláním POLYGONU bezpečí z.s. je:

PODPORA rodin vlastních i náhradních v dobrém fungování, v rozvoji jejich potenciálu a vzájemných vztahů.

POSILOVÁNÍ kompetencí všech rodičů při nastavování vhodného výchovného prostředí a naplňování potřeb dětí i mladistvých, s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

DOPROVÁZENÍ náhradních rodičů v jejich snaze, dát dětem které to potřebují šťastnou a spokojenou rodinu, aby mohli prožít bezpečné a přirozené dětství.

SMĚŘOVÁNÍ dětí, dospívajících a mladých dospělých při budování jejich sociální a emoční zralosti, sebejistoty a sebeúcty, k celkovému porozumění sobě samému.

PŘÍPRAVA dospívajících na jejich budoucí osamostatnění se a bezpečné zařazení se do samostatného života.  

Poslání