Prohlédněte si naši nabídku možných knih k zapůjčení. Knihy si mohou půjčovat členové našeho spolku a pěstounské rodiny s uzavřenou dohodou z naší organizací. Pro zájemce mimo dohodu s naší organizací či nečleny nabízíme půjčení knihy za poplatek.
Po přečtení knihy je nutno vyplnit zpětnou vazbu ke knize, kterou s vámi následně prodiskutuje klíčový sociální pracovník při konzultaci, kdy se společně zamyslíte nad hlavní myšlenkou konkrétní knihy.

V případě zájmu o zapůjčení knihy vyplňte, prosím, tento FORMULÁŘ.