Tato akce navázala na velmi úspěšný počítačový tábor, tentokrát byla akce určena i mladším dětem a děti pracovali jak hromadně tak v menších skupinách zhruba po 6.

Kromě počítačů na kterých se děti průběžně střídali během celého pobytu, je čekaly také pohybové aktivity a hudební aktivity. děti se do všech těchto nabízených aktivit přidávali dobrovolně podle toho co je zajímalo a čemu se chtěli věnovat.

Na počítačích se starší děti učily hlubší znalosti ohledně úpravy fotek a programování jednoduchých her a mladší děti se učily vytvářet prezentace.

Hodně jsme se věnovali také muzicírování, hráli jsme na flétny, zpívaly, bubnovali a k velké radosti nás všech, začalo na této akci hrát na kytaru asi 7 dětí.

Pro starší děti byly připraveny speciální výukové programy s etopedkou, zaměřené na jejich sebepoznávání, sebe hodnotu a celkové utváření životních hodnot.

akce byla opět super a už teď se těšíme na další!

Počítačový víkend