O prázdninách nás čekal také
LETNÍ POČÍTAČOVÝ TÁBOR

a to v srpnu v týdnu 11.8. až 17.8.2019 opět v Rekreačním středisku Sola – Gratia. Čekal nás bohatý program v týmech, také zábavná výuka počítačových dovedností a naučili jsme se spoustu nových věcí a dovedností. V dopoledních hodinách jsme se intenzivně věnovali práci a výuce na počítačích. Čekal nás pestrý náhled do světa počítačů. Každý den jsme měli možnost vyzkoušet si něco nového. Vyzkoušeli jsme si jak upravovat fotografie, jak programovat vlastní hru, jak vytvářet www stránky v HTML a spoustu dalšího.
Zobrazit podrobnosti a fotky

I letos se uskutečnil
LETNÍ HUDEBNÍ TÁBOR

V prázdninových dnech 7.7. až 13.7.2019 jsme se všichni potkali v Rekreačním středisku Sola – Gratia.
Celkem se nás zúčastnilo 24 táborníků, kteří jistě zde načerpali mnoho inspirací, rad a zážitků nejen z hudební sféry, ale také ve formě zážitkového programu. V rámci tábora jsme nacvičili několik písniček, naučili se užívat i zvukovou aparaturu a jistě rozvinuli své hudební talenty a zájmy! Věnovali jsme se hlavně zpěvu. Děti si vyzkoušely jak zpěv sólový, tak i sborový, ale také zpěv na mikrofon. Hodně času zabrala také souborová hra na flétny. Kluci koumáci měli možnost učit se práci s aparaturou. Tábor byl zakončen velkým vystoupením pro rodiny dětí. Už teď se těšíme na příští ročník hudebního tábora.
Zobrazit podrobnosti a fotky

V týdnu od 21.6. do 29.6.2019 jsme zažili velmi vydařený a pohodový
REKREAČNÍ POBYT PRO RODINY S DĚTMI V CHORVATSKU.

Celkem se nás zúčastnilo až nad 40 lidí zastoupených z řad pěstounských rodičů i dětí, či ostatních příslušníků rodiny, tudíž jsme krásně zaplnili celý autobus. Byli jsme ubytováni v apartmánech asi 100 metrů od pláže v letovisku Srima – Vodice. Kdo chtěl, účastnil se výletů a společných programů. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a jistě plánujeme tuto dovolenou zorganizovat i příští rok.
Zobrazit podrobnosti a fotky