Nepřetržitě hledáme dobrovolníky, pro zapojení do práce s dětmi. V případě zájmu, neváhejte se na nás obrátit.

Pomoci nám můžete:

 • v rámci doučování dětí
 • jako velký kamarád dětí pro dlouhá odpoledne
 • hlídání dětí v rámci rodiny, či na našem pracovišti
 • v rámci víkendových akcí a táborů (zapojení se do činnosti s dětmi, příprava programu)

Před nástupem na vykonání činnosti je s každým dobrovolníkem individuálně pracováno a je zaškolen.

Podmínky k dobrovolné činnosti:

 • ztotožnění se s posláním PB,
 • věk nad 18 let,
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • dodržení slibu mlčenlivosti.

Dobrovolníkem může být:

 • student vyšší odborné školy, který má zájem o problematiku náhradní rodinné péče s ohledem na své budoucí zaměření, event. studium nebo má zájem o problematiku vzhledem ke snaze a ochotě pomoci pěstounským rodinám a jejich dětem, jeho věk 18 let a výše,
 • student vysoké školy, který má zájem o problematiku náhradní rodinné péče s ohledem na své budoucí zaměření, event. studium nebo má zájem o problematiku vzhledem ke snaze a ochotě pomoci pěstounským rodinám a jejich dětem, jeho věk je 20 let a výše,
 • dospělá osoba, která se zajímá o oblast náhradní rodinné péče a chce pomoci pěstounským rodinám a jejich dětem, způsobilost posoudí ředitelka na základě rozhovoru, osoba se může prokázat různými doklady o vzdělání a kurzech, doporučením např. od zaměstnavatele, nebo jiné organizace pracující v sociální oblasti a podobně.
 • pěstoun, který chce například pomoci s programem pro děti, vhodnost této spolupráce v případě pěstouna s uzavřenou dohodou s PB posoudí na základě rozsahu a druhu pomoci ředitelka PB, a to tak aby nedošlo ke střetu zájmů.

Dobrovolníkům nabízíme spolupráci v těchto oblastech:

 1. individuální výpomoc v pěstounských rodinách (osobní asistence u dětí),
 2. individuální doučování dětí v pěstounských rodinách,
 3. organizační pomoc při pořádání akcí a pobytů,
 4. sledování nadačních grantových kol pro pěstouny, pomoc pěstounům s vyřízením,
 5. jednorázová administrativní výpomoc.

V bodě číslo 1) a 2) musí dobrovolník splňovat vzdělání a odbornost podle zákona SPOD. MPSV považuje za výkon SPOD hlídání dětí při vzdělání pěstounů, doučování dětí. Vzhledem k tomu je potřeba, aby všichni dobrovolníci, kteří se na těchto aktivitách budou podílet, splňovali také požadavky uvedené v § 49a zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dobrovolníci