Pro Vaše děti pořádáme různé víkendové pobyty a akce, většinou včetně nějakého speciálního zaměření na jejich zdravý rozvoj.

Připravujeme také tábory se speciálním zaměřením jako hudební a počítačový tábor.

Snažíme se s dětmi pracovat také individuálně ve vašich rodinách

aktivity pro děti