Kdo jsme?

POLYGON bezpečí z.s. je nestátní nezisková organizace, působící převážně ve zlínském a olomouckém kraji pro svou dosažitelnost, ale má své členy i v dalších krajích ČR. Zabýváme se problematikou dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Jsme pověřenou organizací k výkonu sociálně-právní ochrany

Poslání

Posláním POLYGONU bezpečí z.s. je: PODPORA rodin vlastních i náhradních v dobrém fungování, v rozvoji jejich potenciálu a vzájemných vztahů. POSILOVÁNÍ kompetencí všech rodičů při nastavování vhodného výchovného prostředí a naplňování potřeb dětí i mladistvých, s ohledem na nejlepší zájem