Věnovali jsme se hlavně zpěvu. Děti si vyzkoušely jak zpěv sólový, tak i sborový, ale také zpěv na mikrofon. Hodně času zabrala také souborová hra na flétny. Kluci koumáci měli možnost učit se práci s aparaturou. Tábor byl zakončen velkým vystoupením pro rodiny dětí.

Hudební tábor

1 komentář u „Hudební tábor

Komentáře nejsou povoleny.