V závěru prázdnil se uskutečnil počítačový tábor. Výuka na PC, která byla rozdělena do několika oblastí, probíhala každý den v dopoledních hodinách. Jednotlivé lekce vedli zkušení lektoři, jejichž cílem bylo vštípit dětem znalosti o principu fungování, přístupu, ovládání a využívání počítače v oblastech nezbytných pro mladého člověka.

Sešla se velmi výjimečná sestava dětí, kterým patří obrovské poděkování za skvělý týden.

Tábor byl uspořádán ve spolupráci s nadací Rozum a cit, která jednak zajišťovala financování lektorů a chodu tábora a nemalou měrou přispívala i samotným pěstounským rodinám na úhradu spojenou s pobytem dětí.

 
Takto krásně děti tvořily.
Starší děti mnohdy svými výtvory překvapovaly !
Všichni se poctivě snažili.
Samozřejmě, že nechyběla zábava.

Počítačový tábor 16. -22. 8. 2020