NABÍDKA PRO PĚSTOUNY JEJICH DĚTI I DALŠÍ ČLENY

– – – – – 🎸 – – – 🎼 – – – 😊 – – – 🎤 – – – 🎻 – – – – –

V rámci své činnosti se věnujeme jak běžnému vzdělávání pěstounů a přednáškové činnosti, tak různým terapeutickým aktivitám a poradenské činnosti, nebo čistě zájmovým aktivitám a to jak pro pěstounské rodiny a jejich děti, tak pro všechny členy spolku.

Zájmové aktivity

Domníváme se, že nezbytnou součástí rodinného života, je vždy její fungování, sdílení, komunikace, prostě celkové rodinné soužití. Z praxe víme, že pro mnohé pěstouny je velmi důležitá také možnost vzájemného sdílení se. Proto Vám nabízíme také spoustu zájmových aktivit, kde spolu mohou (často i ozdravně) fungovat celé rodiny, kde se pěstouni navzájem mohou sdílet, ale také kde mohou zájemci o pěstounskou péči navázat kontakty s pěstouny a dozvědět se jak vše funguje v realitě.

Pořádání rekreačních akcí a aktivit pro rodiny

Pořádáme jednodenní i vícedenní rekreačních či zájmových akcí pro celé rodiny, součástí akcí je vždy alespoň krátký preventivně zaměřený program, podporující terapeutické rodičovství, vzájemnou komunikaci a soužití v rodině, budování vzájemných vztahů apod. Akce i program během nich je naprosto dobrovolný.

 • Vícedenní většinou týdenní či víkendové rekreační pobyty (vyhlášená centra jako Mirákulum, Permonium, či Tepfactor, pobyty v Chorvatsku, na Českých chalupách atd.)
 • Víkendové či jednodenní akce s programem pro rodiny (rodinné terapeutické hry, zážitková pedagogika, horolezectví, vodáctví, nebo naše vyhlášené „Hry bez pranic“, atd.)
 • Relaxační a terapeutické víkendy (společný program – dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie …, večery sdílení, výchovné či terapeutické programy pro děti – relaxace dospělých)
 • Jednodení setkání rodin (sdílecí i s programem – společné opékání, společné vánoce, hraní pro děti, vyrábění)
 • Zábavné a zájmové akce (noční dinopark, dětská centra, minigolf, bowling, společná turistika, atd.)
 • Soutěže a on-line soutěže o ceny (foto soutěže, kvízy, vyrábění, atd.)

Pořádání zájmových či podpůrných akcí a táborů pro děti i dorost

Akce jsou vždy zájmově i preventivně zaměřeny, témata preventivních programů vycházejí s požadavků rodičů. Dbáme na prohlubování sebejistoty a sebehodnoty či správného nasměřování do samostatného života.

 • Tábory se zaměřením a také s výukovými programy (4 hodiny dopoledne, 2 hodiny večer, dle zaměření)
 • Víkendové akce pro hudební skupinu Polygoňonáci (převážně zkoušky skupiny, plus doprovodné preventivní programy pro děti), zpěv, hra na flétny, kytary, bubny a další nástroje
 • Víkendová akce pro náctileté (akce pro děti 13+ i plnoleté, se zaměřením na osamostatnění se po ukončení studia)
 • Víkendové akce s výukou počítačové gramotnosti a dalších preventivních sebepoznávacích programů

Pravidelná zájmová činnosti s tradicí

Pravidelná činnost v zájmových útvarech se zaměřením na činnosti vedoucí ke smysluplnému naplňování volného času dětí a mládeže, k rozvíjení pracovních kompetencí a správných návyků a v neposlední řadě podpora sebejistoty a sebehodnoty.

 • Hudební tábory (již proběhne 10 ročník)
 • Počítačové tábory (již proběhne 5 ročník)
 • Tábory s hrádkami v anglickém jazyce (již byly realizovány 3 ročníky)
 • Zájmový kroužek PÍSKLE – výuka hry na flétny, ale také na kytary a klávesy (funguje již 4 roky)
 • Činnost hudební skupiny POLYGOŇÁCI – zkoušky, různá vystoupení, i turné v Chorvatsku (funguje již 6 let)
 • PC klub Maniaci – počítačový kroužek (funguje již 4 roky)
 • Řemeslné a výtvarné dílny (fungují druhým rokem)