NABÍDKA PRO PĚSTOUNY A JEJICH DĚTI

– – – – – 🎸 – – – 🎼 – – – 😊 – – – 🎤 – – – 🎻 – – – – –

Součástí naší práce je také pořádání a organizování různých terapeuticky zaměřených aktivitit a poradenská činnost. Nabídku terapeutických aktivit se snažíme vždy přispůsobovat momentální situaci, která vychází z potřeb rodin s uzavřenou dohodou s naší organizací. Do probíhajících aktvit se však mohou zapojit i jiné děti.

Terapeutické aktivity a poradenská činnost

Protože si uvědomujeme důležitost terapeutického rodičovství a celkové potřeby terapautického přístupu k našim dětem, nabízíme a organizujeme také různá terapeutická setkání a podpůrné aktivity. V rámci poradenství pomáháme rodinám s upevňováním výchovných kompetencí a s jejich nelehkou pozicí na veřejnosti.

V osobním poradenství pak při psaní různých zpráv, vyplňování formulářů a podávání návrhů k soudu. Mladým lidem (tedy našim již dospělým dětem) při vyplňování formulářů a obcházení úřadů po ukončení studia, orientaci se na trhu práce. Dále také při vyhledávání možností a posílání žádostí do nadací (doučování, příspěvky na kroužky, hudební nástroje, rovnátka, počítače, či vybavení dětských pokojů, atd.), informujeme je také o možnostech a podmínkách různých státních podpor.

Terapeutické a podpůrné aktivity pro rodiny nebo pěstouny

 • Společné večerní programy v rámci rekreačních týdenních pobytů a víkendů pro rodiny (jeden až dva večery dle domluvy a potřeby, preventivní zaměření)
 • Jednotlivé akce se zaměřením na určitou problematiku pro předem stanovenou skupinu (terapeutické rodičovství, sepervize, sdílení, zážitková pedagogika, arteterapie, muzikoterapie, atd.)
 • Individuální práce s konkrétní rodinou dle potřeby v rodině (terapeutické rodičovství, rodinná terapie hrou, arteterapie, atachment, atd.)
 • Individuální terapie pro pěstouny (terapeutické rodičovství, atachment, reflexe)

Terapeutické a podpůrné aktivity pro děti

 • Večerní programy (starší děti), odpolední programy (mladší děti) v rámci táborů, týdenních pobytů a víkendů (jeden až dva dle domluvy a potřeby, většinou preventivní)
 • Jednotlivé akce se zaměřením na určitou problematiku pro předem stanovenou skupinu (socializace dětí, začlenění do kolektivu vrstevníků, sebepoznávací programy pro děti, zážitková pedagogika, skupinová terapie hrou, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie)
 • Individuální práce s dítětem dle konkrétní potřeby rodiny a dítěte (terapie hrou, arteterapie, životní mapy, kniha života, atd.)
 • Individuální práce a konzultace s psychologem

Akce a terapeutické aktivity pro náctileté a mladé dospělé

 • Večerní programy v rámci víkendových aktivit, případně táborů (většinou preventivní zaměření)
 • Jednotlivé akce se zaměřením na určitou problematiku (sebepoznávací programy, zážitková pedagogika, terapie hrou, dramaterapie (pro malé skupiny), arteterapie, muzikoterapie, programy pro mládež se zaměřením na budoucí samostatný život)
 • Ucelené déle trvající programové bloky – programy probíhající 3 – 6 měsíců v několika kratších návazných akcích, ukončeno většinou víkendovým setkáním (sebehodnota a sebejistota, příprava na samostatný život, finanční gramotnost, sexualita, trh práce, atd.)
 • Individuální pomoc osobám při ukončení studia (přihlašování na úřadu práce, pomoc při hledání a uplatnění se na trhu práce)
 • Individuální psychologická a terapeutická pomoc (arteterapie, životní mapy, kniha života, atd.)