V ČEM MŮŽEME NAŠIM PĚSTOUNŮM POMOCI

– – – – – 🎸 – – – 🎼 – – – 😊 – – – 🎤 – – – 🎻 – – – – –

Naší snahou je být rodinám, dětěm v těchto rodinách, jejich blízkým, spolupracujícím odborníkům i veřejnosti prospěšní. Chceme napomáhat budování zdravého fungování rodin a ulehčovat jim dle našich možností. Naše pomoc je zaměřená jak všeobecně preventivně, ať už se týká informavanosti pěstounů na různá úskalí, které se jich dotýkají, či na vyhledávání nabídek konkrétně zaměřené pomoci, tak konkrétní pomoci jednotlivým rodiná dle jejich specifik.

Pomoc pěstounům

Pěstounská péče je velmi náročná jak psychicky, tak finančně. Děti mají své specifické problémy, kdy je potřeba naší pomoci zejména v oblasti komunikace. Mnohdy je potřeba zajistit pomoc také v oblasti různých odborných zpráv a konzultací, s jednáním na úřadech, nebo také s financováním. Něco z uvedeného, je pěstounům poskytováno přímo v rámci doprovázení, jiné jako pomoc nad rámec doprovázení v rámci spolkové činnosti organizace.

Příklady konkrétně nabízené činnosti

  • Vzdělávání, terapie, psychologická a sociální podpora, orientace v problematice NRP, budování vztahů a zdravé komunikace s dětmi
  • Zabezpečení volnočasových aktivit a táborů, vícedenních aktivit, ať už zájmových, preventivních či terapeutických pro děti a dorost, včetně pomoci s financováním těchto aktivit
  • Vyhledávání a pomoc s možnostmi finanční podpory v rámci různých nadačních programů a sociálních dávek či služeb
  • Pomoc s jednáním na úřadech, ve škole a dalších institucích, pomoc s vypracováním zpráv k soudu, či žádostí do nadací, nebo vyplňování formulářů.