NABÍDKA PODPORY PRO PĚSTOUNY

– – – – – 🎸 – – – 🎼 – – – 😊 – – – 🎤 – – – 🎻 – – – – –

Doprovázení pěstounských rodin

Na základě pověření k Výkonu sociálně právní ochrany, zajišťujeme podporu rodinám s přijatými dětmi. V rámci naší práce s rodinami nám jde hlavně o společnou spolupráci, důvěru, pomoc.

  • Spolupráce

Našim cílem je vzájemná partnerská spolupráce s celou pěstounskou rodinou. Dle potřeb rodiny a našich možností se snažíme být Vaší rodině stále po boku, na základě Vašeho přání komunikujeme s celou Vaší širší rodinou, s biologickou rodinou dítěte, se školou, mateřskou školou, vedoucími zájmových kroužků, a podobně. Jsme připraveni stát po Vašem boku a být Vám a Vaší rodině oporou. Budete-li chtít, nabízíme taté vzájemné budování vztahů na společném vzdělávání, supervizních a terapeutických setkáních. Nebo také na pouze rekreačních akcích a pobytech pro rodiny, zejména pak akcí a táborech pro Vaše děti, u kterých si zakládáme na jejich smysluplnosti ať už jde o akce rekreační, terapeutické, vzdělávací či výchovné.

  • Důvěra

Zakládáme si na vzájemné důvěře, která jediná může vést k dobré a potřebné spolupráci. Vše potřebné s Vámi předem probereme, najdeme společnou cestu. Vaše rozhodnutí jsme připraveni respektovat a podporovat. Nezapomínáme ani na Vaše soukromí. Našim úsilím je Vaši důvěru nesklamat.

  • Pomoc

Budeli to potřeba, jsme připraveni Vám pomoci jak se zajištěním odborné péče psychologické, terapeutické, poradenské, tak s případnou pomocí při jednání na úřadech či soudech i s dalšími institucemi. Dle našich možností pomáháme rodinám také s vyřizováním žádostí do nadací se zajištěním financí na doučování, volnočasové aktivity, zdravotních pomůcek, hudebních nástrojů a vybavení dětských pokojíků, případně počítačů a podobně. Nabídku nadací pro Vás sledujeme.