Logico picoolo je určeno dětem předškolního věku a dětem 1. stupně ZŠ a speciálních škol.

Je velmi vhodné pro děti se specifickými poruchami učení, při reedukaci a ztišení hyperaktivních dětí.

Prohlubuje koncentraci, pozornost, trpělivost i manuální činnosti a jemnou motoriku. Důraz kladen na učení se hrou. Rozvíjí a reedukuje zrakové vnímání, zrakovou percepci a prostorovou orientaci, dále logické myšlení, vědomosti, schopnosti a představivost. Vede také i vlastní odpovědnosti díky možnosti okamžité kontroly.

Předností je také možnost vlastního individuálního tempa výuky a různé stupně obtížnosti.

DOSTUPNÉ DÍLY K ZAPŮJČENÍ: