NABÍDKA PRO PĚSTOUNY, odbornou veřejnost, veřejnost

– – – – – 🎸 – – – 🎼 – – – 😊 – – – 🎤 – – – 🎻 – – – – –

V rámci své činnosti se věnujeme jak běžnému vzdělávání pěstounů, které mají pěstouni stanoveno zákonem. Pěstounům nabízíme ale také další možnosti rozšiřování si svých kompetencí. Dále se věnujeme také přednáškové činnosti, kdy se snažíme oslovit zejména učitele a další tedagogické či výchovné pracovníky s dětma, ale také širokou veřejnost, kdy je naším cílem seznamovat je s problematikou náhradní rodinné péče a jejími úskalími.

Vzdělávání pěstounů a přednášková činnost

Na základě SPOD organizujeme vzdělávání pro pěstouny. Dále se věnujeme také preventivní přednáškové činnost na školách, a besedám o pěstounství pro veřejnost (zejména pro rodiče), které zajišťujeme proškolenými pracovníky spolku i externími školiteli.

Vícedenní vzdělávání skupinové

 • Víkendové vzdělávací akce (počet hodin účasti si určujete sami, až do výše 24 hodin)
 • Více denní rekreační pobyty s večerním vzděláváním (2 – 3 hodiny na večer)

Jednodení vzdělávání – skupinové

 • Celodenní vzdělávání (počet hodin účasti si určujete sami až do výše 10 hodin)
 • Půldenní semináře a školení (6 hodin, 4 hodiny, 3 hodiny)
 • Besedy, Klubová setkání, Supervize (2 hodiny)
 • On-line vzdělávání se zpětnou vazbou – i ze záznamu (2 hodiny)
 • Sdílení

Jednodení vzdělávání – individuální

 • Individuální vzdělávání – konkrétní podpora práce v rodině (1-2 hodiny)
 • Vzdělávání formou sledování filmů a odborných dokumentů se zpětnou vazbou (2 – 3 hodiny)
 • On-line vzdělávací kurzy se zpětnou vazbou (2 hodiny)
 • Četba odborné literatury se zpětnou vazbou (2 – 6 hodin)

Přednášková činnost na školách

Ne vždy je vzdělávání a pobyt našich dětí ve školách, mateřských školách, či jených zájmových orgaizacích bez problémů. Jak děti, tak jejich učitelé či vychovatelé potřebují pomoc a informace. Vzdělávání učitelů a budoucích učitelů v oblasti náhradní rodiné výchovy, atachmentu, potřeby terapeutického přístupu a podpory budování sebehodnoty dětí, je dle našeho názoru nezanedbatelnou součástí naší činnosti.

 • Individuální konzultace na školách dle potřeby a aktuální situace konkrétního dítěte
 • Besedy s učitely a dalšími pedagogickými pracovníky (na téma NRP, šikana, začlenění dětí v PP do kolektivu, práce s traumatizovaným dítětem či podpora sebehodnoty dětí a individuální zvláštnosti dětí)
 • Programy zaměřené na primární a sekundární prevenci v rámci třídního kolektivu (zájmového kolektivu), nebo práce s třídním učitelem v oblasti práce s třídním kolektivem (šikana, jinakost, pomoc se začleněním)
 • Přednášky o problematice náhradní rodinné péče na středních a vysokých školách

Besedy o pěstounství pro veřejnost

Uvědomuje si také potřebu informovat o problematice NRP veřejnost, je pro nás důležité, aby jednak lidé žijící spolu s námi, věděli, očem vlastně je pěstounská péče a aby jejich pohled nebyl zkreslený. dálé vnímáme jako důležité, seznamovat širokou veřejnost o tom co vlastně náhradní rodinná péče je, co obnáší role pěstounky/pěstouna a zda je toto cesta třeba právě pro ně.

 • Besedy, či posezení s volnou či řízenou debatou
 • Rekreační odpoledne, pro rodiny s možností účasti na krátké besedě, či sdílení během akce (letáky a nástěnky)