NABÍDKA PRO PĚSTOUNY, odbornou veřejnost, veřejnost

– – – – – 🎸 – – – 🎼 – – – 😊 – – – 🎤 – – – 🎻 – – – – –

V rámci své činnosti se věnujeme nejen běžnému vzdělávání pěstounů a jejich další možnosti rozšiřování si svých kompetencí, ale také přednáškové činnosti, kdy se snažíme oslovit zejména učitele a další pedagogické či výchovné pracovníky s dětma, nebo také širokou veřejnost, s cílem seznamovat je s problematikou náhradní rodinné péče a jejími úskalími. Toto vzdělávání zajišťujeme proškolenými pracovníky organizace i externími školiteli.

Vzdělávání pěstounů

Na základě pověření k SPOD organizujeme vzdělávání pro pěstouny. Nabídku se snažíme přispůsobit idividuálním potřebám jednotlivých rodin a to jak co se témat školení týče, tak místem konání, či délkou a frekvencí jednotlivých školení.

Vícedenní vzdělávání skupinové

 • Víkendové vzdělávací akce (počet hodin účasti si určujete sami, až do výše 24 hodin)
 • Více denní rekreační pobyty s večerním vzděláváním (2 – 3 hodiny na večer)

Jednodení vzdělávání – skupinové

 • Celodenní vzdělávání (počet hodin účasti si určujete sami až do výše 10 hodin)
 • Půldenní semináře a školení (6 hodin, 4 hodiny, 3 hodiny)
 • Besedy, Klubová setkání, Supervize (2 hodiny)
 • On-line vzdělávání se zpětnou vazbou – i ze záznamu (2 hodiny)
 • Sdílení

Jednodení vzdělávání – individuální

 • Individuální vzdělávání – konkrétní podpora práce v rodině (1-2 hodiny)
 • Vzdělávání formou sledování filmů a odborných dokumentů se zpětnou vazbou (2 – 3 hodiny)
 • On-line vzdělávací kurzy se zpětnou vazbou (2 hodiny)
 • Četba odborné literatury se zpětnou vazbou (2 – 6 hodin)

Přednášková činnost a besedy pro veřejnost

Dále se věnujeme také preventivní přednáškové činnosti na školách, mateřských školách, v zájmových klubech (pro pedagogické pracovníky, vychovatele, budoucí pedagogické pracovníky, sociální pracovníky, ale také třídní kolektivy) a besedám o pěstounství pro veřejnost, které zajišťujeme proškolenými pracovníky organizace i externími školiteli.

Přednášková činnost na školách

Ne vždy je vzdělávání a pobyt našich dětí ve školách, mateřských školách, či jiných zájmových orgaizacích bez problémů. Jak děti, tak jejich učitelé či vychovatelé potřebují pomoc a informace. Vzdělávání učitelů a budoucích učitelů v oblasti náhradní rodiné výchovy, atachmentu, potřeby terapeutického přístupu a podpory budování sebehodnoty dětí, je dle našeho názoru nezanedbatelnou součástí naší činnosti.

 • Individuální konzultace na školách dle potřeby a aktuální situace konkrétního dítěte
 • Besedy s učitely a dalšími pedagogickými pracovníky (na téma NRP, šikana, začlenění dětí v PP do kolektivu, práce s traumatizovaným dítětem či podpora sebehodnoty dětí a individuální zvláštnosti dětí)
 • Programy zaměřené na primární a sekundární prevenci v rámci třídního kolektivu (zájmového kolektivu), nebo práce s třídním učitelem v oblasti práce s třídním kolektivem (šikana, jinakost, pomoc se začleněním)
 • Přednášky o problematice náhradní rodinné péče na středních a vysokých školách

Besedy o pěstounství pro veřejnost

Uvědomuje si také potřebu informovat o problematice NRP veřejnost, je pro nás důležité, aby jednak lidé žijící spolu s námi, věděli, o čem vlastně je pěstounská péče a aby jejich pohled nebyl zkreslený. Dálé vnímáme jako důležité, seznamovat také širokou veřejnost s tímto tématem, aby měli možnost dozvětet se, co obnáší role pěstounky/pěstouna a zda je toto cesta třeba právě pro ně.

 • Besedy, či posezení s volnou či řízenou debatou
 • Rekreační odpoledne, pro rodiny s možností účasti na krátké besedě, či sdílení během akce (letáky a nástěnky)