Akce, která se uskutečnila 28.10.2020 probíhala formou online semináře, kdy se účastníci po přihlášení seznámili s online třídou, s možnostmi práce v tomto prostředí, s robotem Lego EV3 Mindstorms a se základy jeho programování. Účastníci vytvářeli programy, kdy robota učili projet bludištěm, což si mohli zkontrolovat na online kameře. Účastníci byli rozděleni dle věku a pokročilosti. Účastníci se měli naučit pracovat a komunikovat v prostředí virtuálních skupin, naučit se ovládat prostředí, kamery pro online přenos a se základy pro tvorbu kódů.

roboti Lego EV3 Mindstorms
roboti Lego EV3 Mindstorms
Děkujeme nadaci VIA za poskytnutou pomoc a podporu!

Tvorba programů a příkazů pro robota Lego EV3 Mindstorms